FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Search

2012"Het voordeel is dat ik nu rechtstreeks via mijn laptop in Word het verslag maak. De uitwerking kost mij veel minder tijd dan bij Steno..."Izaäk Venema

De ontwerper van de VSM methode®. Was werkzaam als secretaris en notulist.

Dany Venema

De beheerder van de VSM methode®. Beheert de methode vanuit een infomatiekundige achtergrond.


Reacties van snelschrift gebruikers
"In mijn werk moet ik veel en nauwkeurig notuleren. Door de de VSM methode® kan ik nu de spreeksnelheid moeiteloos bijhouden..."
“Ik was niet tevreden over de snelheid die ik met stenografie kon bereiken. Dit ondanks het gegeven dat ik het predikaat "met lof" op mijn beide steno diploma's vermeld kreeg. Vooral het uitwerken van lange, in steno opgenomen verslagen koste veel tijd. Daarom heb ik de VSM methode® ontworpen, zelf jarenlang toegepast en verfijnt. Daar was in mijn werk als secretaris bij één van de Philips vestigingen en daarvoor als notulist van (Groeps) Ondernemingsraden en vergaderingen met Vakorganisaties alle ruimte voor...”

 

Izaäk Venema


Home       :      About Us       :      Services       :       Products       :      Support       :      Contacts
Copyright © 2013, IDM Nederland, All Rights Reserved  |  Privacy Policy
Adres:
IDM nederland
Kemnade 25
7608 MA ALMELO