FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Search

2012

Waarom de VSM Methode®

● Razendsnel notuleren
● In 2-3 maanden te leren
● Ook te gebruiken op laptop/PC ● Ruim 2,5 x zo snel
● Slechts € 45,=
Razendsnel notuleren -ook op je laptop of PC- met de Verkort Schrift Methode (VSM)

Notulen zijn te definiëren als een zakelijk verslag in schriftelijke vorm van hetgeen ter vergadering is behandeld. Door deze schriftelijke vastlegging kan iedereen nalezen wie aanwezig waren, wat er besproken is, waartoe besloten is en welke taken toebedeelt zijn.

De notulist kan veelal volstaan met een zakelijke samenvatting van datgene wat besproken is. Een woordelijk verslag is lang niet altijd noodzakelijk. Notulen vormen echter een weergave van een vergadering en dienen in ieder geval juist en volledig te zijn. In dit licht bezien is het dus van belang dat een notulist zijn aandacht maximaal op het gesprokene kan richten. Om dit te bereiken moet de notulist niet geremd worden doordat het vastleggen van hetgeen behandeld wordt tijdrovend is.

Om snel en ongeremd zaken op te kunnen schrijven heeft men vroeger steno(grafie) ontwikkeld. Een methode die door duizenden secretaresses, notulisten en anderen werd toegepast. In het huidige digitale tijdperk vindt de vastlegging veelal digitaal plaats. Lang niet iedereen is derhalve echt tevreden met steno. Het wordt dan ook steeds minder toegepast.

Ook de ontwerper van de Verkort-Schrift-Methode (VSM) dhr. Izaäk Venema was niet langer tevreden, ondanks het predicaat "met lof" op zijn beide steno diploma’s. Enerzijds omdat je steno immers niet gebruiken kunt op je laptop of PC. Doch anderzijds ook vooral omdat het uitwerken van lange, in steno opgenomen verslagen zo veel tijd kost.

Hij ontwierp en patenteerde de Verkort-Schrift-Methode (VSM). Deze methode kent ondertussen meer dan 4000 gebruikers. Deze methode kan een ieder - ook zonder kennis van steno – zich snel (binnen een maand) eigen maken. Deze methode is in zelfstudie vorm beschikbaar. Direct al vanaf de eerste les kan men het geleerde in praktijk brengen. Dit in tegenstelling tot de tijd die men nodig heeft om een Steno diploma voor de kantoorpraktijk te halen (ruim negen maanden).

In tegenstelling tot Steno is de Verkort-Schrift-Methode ook toepasbaar op een laptop of PC. Dat is een groot voordeel ten opzichte van Steno; daarbij is het notuleren via het toetsenbord lang niet zo vermoeiend als het handmatig notuleren. Een ander voordeel van het intypen van verkort-schrift op een laptop of PC is, dat men alles later keurig leesbaar terug kan vinden. Men hoeft dus niet meer te puzzelen: "wat staat daar ook weer ...".

Wie echter niet kan typen en toch snel wil schrijven, kan de VSM ook handmatig toepassen. Dat, wat men b.v. in normaal schrift in 10 minuten opschrijft, schrijft men met behulp van de VSM in 5 minuten op. Op een laptop of PC wint men nog eens 35% tijdwinst.

In de VSM werken we - zoals ook in de Stenografie gebruikelijk is - met verkortingen. Deze verkortingen zijn logisch opgebouwd zodat men houvast heeft om ze te onthouden. De inhoud van de VSM methode is in een zelfstudie cursusboek in zeventien lessen onderverdeeld. En wel zo dat men met plezier van de ene naar de volgende les gaat, omdat het geleerde ludiek is opgesteld en direct toepasbaar is, zowel handmatig als ook digitaal via de laptop.

De VSM is gemakkelijk te leren; een kind kan het begrijpen.
d vsm s gmakl t ler e kin ka h bgp

De ontwerper van de VSM heeft jarenlang deze methode toegepast in de praktijk als directie secretaris en tevens als notulist van (Groeps) Ondernemingsraden en vergaderingen met Vakorganisaties. Zijn zoon dhr. drs. D. Venema, de huidige eigenaar en beheerder van de VSM heeft zich ten doel gesteld om de VSM methode breed beschikbaar te stellen en zo een bijdrage te leveren aan een razendsnelle, moderne vastlegging van hetgeen ter vergadering behandeld is.
Bestel nu de basistraining!

 


Notuleer tempo omhoog
"Nu onze secretaresse met de VSM methode® notuleert loopt ze duidelijk minder op haar tenen. Dit komt de kwaliteit van de verslaglegging ten goede..."

Home       :      About Us       :      Services       :       Products       :      Support       :      Contacts
Copyright © 2012,IDM Nederland, All Rights Reserved  |  Privacy Policy
Adres:
IDM Nederland
Kemnade 25
7608 MA ALMELO